Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) local per a la classificació com a sòl urbanitzable directament ordenat (SUDO) del sector  urbanitzable programat (UP) 4-B