Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Ocupació via pública per establiments

DOCUMENTS A APORTAR

1 Instància específica.

2 Fotocòpia llicència d'activitat/o fotocòpia de la sol·licitud/ o declaració responsable.

3 Plànol d'emplaçament de l'activitat.

3 Plànol a escala (s’haurà de recollir al Departament de Medi Ambient).

4 Fotografia de la façana a ocupar.

 

DOCUMENTS A APORTAR EN CAS DE RENOVACIÓ

1 Instància específica.

2 Plànol a escala (s’haurà de recollir al Departament de Medi Ambient).

3 Fotografia de la façana a ocupar.

 

LA ZONA DE COSTES, SE FA PER LICITACIÓ.