19- Ordenança reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, escombraries, tanques, puntals, pollins, bastides i altres instal·lacions anàlogues

Tanques, puntals, pollins, bastides i altres instal·lacions anàlogues.


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/19-ordenanca-reguladora-de-la-taxa-locupacio-de-terrenys-dus-public