20- Ordenança reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscs a la via pública


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/20-ordenanca-reguladora-de-la-taxa-la-installacio-de-quioscs-la