17- Ordenança fiscal reguladora taxa per a la instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o d’esplai, situats a terrenys d'ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i filmacions cinematogràfiques

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o d’esplai, situats a terrenys d'ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i filmacions cinematogràfiques.


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/17-ordenanca-fiscal-reguladora-taxa-la-installacio-de-llocs-barraques