Renovació carnet conductor de taxi

Documentació a aportar
· Instància del sol·licitant
· Fotocòpia del carnet de conduir en vigor
· Una foto de carnet
· Carnet de conductor de taxi original
· En cas de canvi de núm. de taxi, contracte i alta SS del nou taxi
· Liquidació 7,00 € (3.4)


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/taxi/renovacio-carnet-conductor-de-taxi