Substitució temporal per avaria de vehicle de llicencia taxi

Documentació a aportar
· Instància del sol·licitant
· Justificant mecanic avaria cotxe oficial
· Lloguer vehicle substitució fotocopia contracte


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/taxi/substitucio-temporal-avaria-de-vehicle-de-llicencia-taxi