Transport escolar

Es fa pública la certificació de l'acord de Junta de Govern Local per a la concessió de subvencions per a beques de transport escolar per a l'alumnat de Batxillerat I Formació Professional.


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/transport-escolar