Projecte de peatonalització i millores urbanes del passeig Saralegui, passeig Londres i avinguda Alemanya del Port de Pollença

Es fa pública l'aprovació definitiva del projecte.

El termini d'exposició pública acaba dia 13 de febrer de 2017.


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/projecte-de-peatonalitzacio-i-millores-urbanes-del-passeig