Alteració de la qualificació jurídica del domini públic de part dels terrenys del bé immoble de titularitat municipal que pertanyen a la finca Can Cunill en la part qualificada com urbana

El termini d' informació pública acaba dia 26 de maig de 2017.


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/alteracio-de-la-qualificacio-juridica-del-domini-public-de