Aprovació de la cessió gratuïta de la titularitat del bé patrimonial situat en el carrer Cecili Metel 69 de Pollença a favor del Servei de Salut de les Illes Balears per a la construcció d'un nou centre de salut en el municipi de Pollença

El termini d'informació pública acaba dia 23 de novembre de 2017


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-de-la-cessio-gratuita-de-la-titularitat-del-be