Informació pública de l’expedient relatiu a la delimitació del sector P.T. (Programat transitori) – 1 “El Vilar” del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Pollença

El termini d'exposició acaba dia 7 de juliol de 2017.


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/informacio-publica-de-lexpedient-relatiu-la-delimitacio-del-0