Informació pública exps. reforma i ampliació edificació per a centre educatiu d'integració social i d'interpretació del medi ambient al polígon 5, parcel·la 58

El termini d'exposició pública acaba dia 24 de març.

Documents

Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/informacio-publica-exps-reforma-i-ampliacio-edificacio-centre