Aprovació inicial de modificació de crèdit 32/2019 en la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa

Termini d'exposició de reclamacions: fins dia 9 de desembre de 2019

Documents

Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-inicial-de-modificacio-de-credit-322019-en-la