Aprovació inicial de modificació de crèdit 28/2019 en la modalitat de transferència de crèdit

Termini d'exposició de reclamacions: fins dia 9 de desembre de 2019

Documents

Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-inicial-de-modificacio-de-credit-282019-en-la