Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del preu públic per reproducció i comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard/Cerdà

Publicació web 05 11 2019


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-inicial-de-lordenanca-reguladora-del-preu-public