Aprovació inicial de modificació de crèdit 21-2019 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals

Publicació web 01 10 2019

Documents

Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-inicial-de-modificacio-de-credit-21-2019-en-la