Ús segur d'internet

Us pot interessar

 • Telèfon: 971 53 04 37
 • Mòbil: 606 401 728
 • Adreça: C/ de Munar, 16, Pollença
 • Contacte

Ús segur d’Internet

Internet ens obri un món d'oportunitats i d'informació, els nostres fills són natius digitals, han nascut a l'era de la tecnologia i de les comunicacions, però, estan segurs? Els policies tutors donen als pares i mares o als tutors dels infants alguns consells per fer-ne un bon ús, i ho fan a través de xerrades preventives.

Alguns consells per un ús segur d’Internet:

 • Situar l'ordinador a un lloc comunitari de la casa.
 • Recordar als nostres fills que no s'han de facilitar dades personals a través d’Internet.
 • No s'han d'obrir ni compartir arxius de procedència dubtosa, podrien ser virus.
 • Evitar participar en els “missatges cadena”, solen ser arxius infectats.
 • Utilitzar opcions de “control parental” per evitar que menors entrin a webs inapropiades (de contingut sexual, xenòfobes, que inciten a la violència...).
 • Controlar les hores de connexió. Es recomana que no se superin les deu hores setmanals. Les noves tecnologies (Internet, videojocs, mòbils...) poden crear addicció (els símptomes són: irritabilitat, nerviosisme, ansietat, aïllament social...).
 • És responsabilitat dels pares vetllar per tal que es compleix la normativa, ja que els perfils a les xarxes socials demanen un mínim de 14 anys, però molts de menors modifiquen la data de naixement ja que no es demana cap acreditació.
 • S’ha de repassar l'historial de navegació regularment.

Internet ens obri les portes a la informació il·limitada, però hem de recordar que no totes les fonts són fiables.
Naveguem per Internet amb els nostres fills, ensenyem-los a fer-ne un bon ús!!!!

Vídeos que ens poden ajudar a fer un ús correcte d’Internet

 


Mode estricte youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=9RKv8dbP5o0

Mode estricte Google:
http://www.youtube.com/watch?v=Q4s-uo1CoUw&list=PL__6bhrE4Fn4sp5ihGhQec8FHG9WcMrkN

Video "Mag":
http://www.youtube.com/watch?v=1LLDS8fIW0A&list=PL__6bhrE4Fn4sp5ihGhQec8FHG9WcMrkN

Robo identitad facebook:
http://www.youtube.com/watch?v=_beK4nSNcLc&list=PL__6bhrE4Fn4sp5ihGhQec8FHG9WcMrkN&index=8

Un ciberacoso que termina en drama:

http://www.youtube.com/watch?v=NaVoR51D1sU&feature=youtu.be

 

 

 

 


Source URL: https://ajpollenca.net/us-segur-dinternet