Informació pública projecte integrat de nau industrial destinada a magatzem frigorífic polivalent i zona administrativa al c/ Llanterner, 52 A i 53 A

Publicació web 16 05 2020

Documents

Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/informacio-publica-projecte-integrat-de-nau-industrial