39- Ordenança reguladora del preu públic per reproducció i comunicació pública de documents del fons fotogàfic Bestard-Cerdà


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/39-ordenanca-reguladora-del-preu-public-reproduccio-i-comunicacio