Aprovació del projecte de Rehabilitació de l'antiga peixateria per ús d'edifici municipal

Termini d'exposició del 19 de desembre 2020 fins 13 de gener 2021


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-del-projecte-de-rehabilitacio-de-lantiga-peixateria