Aprovació inicial de la nova documentació gràfica i escrita de la modificació puntual del PGOU local, Can Morató

El termini  acaba dia 8 d'abril de 2021.

Aprovació inicial de la nova documentació gràfica i escrita modificada relativa a la modificació puntual del PGOU local per a la seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no programat (SUNP)-1 Pollença-Torrent de Sant Jordi, en què se situa el bé immoble catalogat de la Fàbrica de Can Morató.


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-inicial-de-la-nova-documentacio-grafica-i-escrita-de