Informació pública projecte bàsic i estudi d'impacte ambiental de magatzem agrícola i quadra equina al polígon 3, parc. 489 i 782 de Pollença.

El termini acaba dia 3 d'agost de 2021.

Documents

Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/informacio-publica-projecte-basic-i-estudi-dimpacte-ambiental