Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) local per a la classificació com a sòl urbanitzable directament ordenat (SUDO) del sector  urbanitzable programat (UP) 4-B

El termini d'exposició pública acaba dia 25 de novembre de 2021


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-inicial-de-la-modificacio-puntual-del-pla-general-1