Estades esportives d’estiu

  • 971 53 39 90 (oficina Pollença)

    971 86 52 12 (oficina Port de Pollença)

  • Contacte: esports@ajpollenca.net
  • Horari de l’oficina: de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 21:00 h

 

A qui va dirigida aquesta activitat?

A infants d’entre 4 i 12 anys

Quina durada tenen les estades d’estiu?

Des de la darrera setmana de juny fins a la primera setmana de setembre.

On es fan les estades?

Al Poliesportiu de Pollença i al Poliesportiu del Port de Pollença.

Quines activitats realitzen?

Bicicleta, psicomotricitat, jocs aquàtics, jocs esportius, tennis, activitats d'aventura, excursions, jocs a la platja, música, reciclatge, cavalls, espai de recreació, tallers...

Quina dinàmica tenen?

08:30 a 09:00 h Entrada (possibilitat de servei de guarderia a partir de les 7:30h)

09:00 a 13:00 h Activitats segons programa

13:00 a 13:30 h Recollida

13:30 a 15:30 h Menjador

Hi ha servei de menjador?

Sí hi ha servei de menjador diari a les estades durant les activitats d'estiu per als infants que es vulguin quedar a dinar. També hi ha la possibilitat que l’infant dugui el seu menjar, en aquest cas hauran d'avisar el seu monitor.

Quins preus tenen?

Puc pagar per quinzenes?

Sí per apuntar-se a una quinzena l'import ser・la meitat del preu de l'opció escollida més un 10%

Puc apuntar el meu fill/a només a la setmana de juny o de setembre?

Per assistir a les estades d’estiu la darrera setmana de juny, és obligatori inscriure’s almanco a una quinzena de juliol.

Per assistir a les estades la primera setmana de setembre, és obligatori inscriure’s almanco a una quinzena d'agost.

Com puc fer les inscripcions?

Per inscriure’s primer cal fer arribar el full d'inscripció corresponent a les oficines de l'àrea d'Esports de l’Ajuntament de Pollença. Desprès heu d’efectuar el pagament mitjançant targeta a les oficines de Pollença i del Port de Pollença, ingrés bancari a les oficines de la Caixa d'Estalvis de Pollença Colonya (demanau abans el full de pagament a les oficines).

Important

Les places són limitades i no s’acceptaà cap inscripció fora del termini establert.

Una vegada fet el pagament no es far・cap devolució llevat que s’acrediti amb justificant oficial un motiu de força major (justificant mèdic per malaltia, accident fortuit ...).

Tan sols es podran apuntar els infants de pares/mares/tutors legals empadronats al municipi de Pollença o que l’infant estigui escolaritzat aquí, o, en el seu defecte, que tinguin un domicili físic propi que es pugui acreditar o un contracte laboral dins el municipi de Pollença, ja que aquesta és una activitat, en part, subvencionada per l’Ajuntament.


Source URL: https://ajpollenca.net/estades-esportives-destiu