Procediment per nomenar un/a Tècnic/a Jurídic, funcionari interí, per a l'execució d'un programa temporal d'impuls, tramitació i gestió de les tasques de disciplina urbanística

25-Novembre-2021

Decret constitució Borsi TAG disciplina.


Source URL: https://ajpollenca.net/ofertes-ocupació-pública/procediment-nomenar-una-tecnica-juridic-funcionari-interi-lexecucio-dun