Aprovació inicial de la delimitació de l'àmbit del Pla Especial (P.E.) Can Botana del PGOU local

Aprovació inicial de la delimitació de l'àmbit del Pla Especial (P.E.) Can Botana del PGOU local per a la seva adaptació a la delimitació sobrevinguda aprovada per la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les I.B.

 

El termini d'exposició pública acaba el dia 21 de gener de 2022.


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-inicial-de-la-delimitacio-de-lambit-del-pla-especial