Inscripció al Registre d'Entitats Ciutadanes

Els documents a aportar són:

1.- Estatuts de la associació i acta constitucional.

2.- Domicili social (NIF).

3.- Indicar l'àmbit territorial en el qual se desenvolupa l'activitat.

4.- Còpia de la inscripción en el Registre General d'Associacions de la CAIB  i altres registres públics.

5.- Pressupost de l'any en curs.

6.- Certificat amb el nombre d'associats.

7.- E-mail y teléfon de contacte.


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/instancia-general-i-altres/inscripcio-al-registre-dentitats-ciutadanes