Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Anglada Camarasa 150 Anys

13-Abril-2022

Per a la direcció del Museu és un autèntic plaer oferir als pollencins, mallorquins i forans que ens visiten, l’exposició Anglada Camarasa,150 anys, que es presenta a Pollença, a l’església del convent de Sant Domingo. Una exposició llargament desitjada i preparada amb molta cura, per a la qual hem necessitat l’ajuda de la Fundació "la Caixa", propietària de la col·lecció. Feim arribar a la Fundació "la Caixa" el nostre més sincer agraïment per tres motius: l’acollida de la proposta que férem des del Museu, l’abundant quantitat de peces que la integren i posar-nos fàcil tant la cessió com la selecció de les obres. Agraïment que fem extensiu a totes aquelles persones que hi han col·laborat com directors, responsables, conservadors i altres treballadors que ens han assistit, siguin de CaixaForum Palma o de CaixaForum Barcelona. Amb la dita exhibició el Museu de Pollença s’adhereix a altres institucions que, arreu del país, han celebrat el 150è aniversari del naixement del pintor que, juntament amb el grup d’artistes que l’acompanyaren en el periple mallorquí, aconseguí donar a conèixer el paisatge de Pollença i alhora ampliar-ne i consolidar-ne el panorama social i cultural, i, per tant, la vida del poble. Aquesta estada no només significà un canvi per a Pollença, sinó que els paisatges pintats aquí per tots ells, i exposats en infinitats d’exposicions per tot Europa i bona part d’Amèrica, suposaren la projecció internacional del paisatge mallorquí i impulsaren altres visites i noves descobertes durant més de quaranta anys.

Esperam que l’exposició “Anglada Camarasa 150 Anys” us agradi i que sigueu molts els qui en pugueu gaudir perquè és una exposició irrepetible.

Aina Aguiló Bennassar i Andreu Aguiló Díaz

Església del Convent de Sant Domingo Del 10 d'abril al 26 de juny de 2022

 

Ajuntament de Pollença

Bartomeu Cifre Ochogavia

Batle

Aina Aguiló Bennàssar i Andreu Aguiló Díaz

Codirectors del Museu de Pollença

EXPOSICIÓ

Anglada Camarasa. 150 anys

Coordinació

Aina Aguiló Bennàssar / Andreu Aguiló Díaz

Selecció obres

Sílvia Pizarro i Andreu Aguiló

Obres cedides per Fundació “La Caixa”

Muntatge

Xicarandana

Personal de l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament de Pollença

Retolació

Julià Homar

CATÀLEG

Producció

Ajuntament de Pollença

Coordinació

Aina Aguiló Bennàssar / Andreu Aguiló Díaz

Texts

Direcció Museu

Francesc Fontbona

Charo Sanjuan

Sílvia Pizarro

© Dels textos: els respectius autors

Revisió lingüística, català-castellà

Teresa Cànaves

Traduccions a l’anglès

TRADUE Translation Services S.L.

Fotografies

©Arxiu Bestard-Cerdà

© Foto p. 33: Archives of The Meštrović Atelier,

Zagreb, inventory number FAM-409.

© Foto p. 35: Maya Lucchitta.

© De les imatges de les obres de la Fundació “La Caixa”

Disseny i Maquetació

Ramon Giner

Impressió

Amadip Esment

DL PM 00164-2022

ISBN 978-84-09-39387-9