Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Ofertes d'ocupació pública

Es fan públiques les Bases, el termini per presentació d'instàncies començarà més endavant i es comunicarà oportunament.
Es fa públic el decret de constitució de la Borsa d'arquitectes.
Anunci BOIB proposta de nomenament d'oficials de policia i termini per presentar la documentació.
Es publica la convocatòria dels aspirants que han sol·licitat revisió del segon exercici davant el tribunal
El termini de presentació de sol·licituds és de dia 9 de desembre de 2022 a dia 9 de gener de 2023. (ambdós inclosos).
El termini per presentar les instàncies és de 20 dies hàbils a partir de 22 de desembre de 2022.

Aprovació llista provisional, designació tribunal i data concurs

Rectificació error material nomenament membres tribunalç

Procés unificat Policia Local
Aprovació llista provisional d'admesos, nomenament tribunal i data proves del Concurs-oposició per cobrir un lloc de treball de Bibliotecari-arxiver, personal laboral fix.
Constitució borsa tècnic d'Educació