Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Cobertura de 2 places d'oficial de policia per promoció interna

15-Desembre-2022

Publicació convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds és de 30 de març a 29 d'abril de 2022 (ambdós inclosos). Qualsevol sol·licitud presentada fora d'aquest termini no s'admetrà.

Es fa pública la rectificació del número de places publicada al BOIB.

Es fan públiques les Bases rectificades, publicades al BOIB de dia 18 de desembre. La convocatòria es publicarà més endavant.

Es fan públiques noves Bases rectificades, la convocatòria de les proves es publicarà més endavant.

Bases rectificades (la convocatòria sortirà més endavant).

Es publiquen les Bases Específiques, la convocatòria sortirà més endavant.

Es fa públic l'anunci del resultat del tercer exercici

Es fa públic el resultat provisional de la fase d'oposició

Es fa pública la relació definitiva d'aspirants que ha superat el procediment selectiu.

Anunci BOIB proposta de nomenament d'oficials de policia i termini per presentar la documentació.