16 °C
Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Plaça de coordinador/a de cultura, personal laboral fix

03-Desembre-2020

Es publiquen les Bases Específiques, més endavant es publicarà la Convocatòria al BOE.

El termini per presentar les instàncies per prendre part a les proves selectives NO COMENÇA FINS QUE ES PUBLICA L'ANUNCI AL BOE, concretament a partir del dia següent a la publicació, data que es comunicarà a la web,

Encara no s'ha publicat l'anunci.

Totes les instàncies presentades abans de l'inici del termini NO ES TINDRAN PER PRESENTADES, PER HAVER-SE FET FORA DE TERMINI, abans del corresponent anunci  legal