Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Procediment per nomenar un/a Tècnic/a Jurídic, funcionari interí, per a l'execució d'un programa temporal d'impuls, tramitació i gestió de les tasques de disciplina urbanística