Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Procediment selectiu per cobrir 3 places d'auxiliars d'administració general, funcionaris de carrera

16-Desembre-2021

El termini de presentació de sol·licituds és del 22 de febrer al 22 de març (ambdòs inclosos). Qualsevol sol·licitud presentada fora d'aquest termini no s'admetrà.

Es fan públiques les Bases Específiques que regiran el procediment selectiu per cobrir 3 places d'auxiliars d'administració general, funcionaris de carrera

El termini per presentació d'instància començarà més endavant amb la publicació de la convocatòria al BOE.