Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Projecte de reforç de l’estructura del suport de la campana ubicada a la part superior del campanar de l’església de la Mare de Déu dels Àngels

07-October-2014

S’ha reforçat l’estructura del suport de la campana i s’ha substituït l’estructura metàl·lica, s’ha netejat la campana i s’ha substituït la pintura d’acabat de les esferes. A més, s’ha impermeabilitzat tota la zona de la coberta.

El suport de formigó de la campana estava en males condicions. El formigó és molt porós i això ha provocat que amb el temps s’oxidàs el ferro que fa de suport a la campana i es rompés el formigó. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Pollença va decidir desmuntar la campana del rellotge i demolir la part del suport que es trobava en més mal estat per tal de poder-la reparar i tornar-la a col·locar juntament amb el penell.

El procediment que es va dur a terme és el següent: primer es va tallar l’estructura metàl·lica que suporta la campana i es va baixar la campana al carrer. Després es varen demolir per trams els suports de formigó amb la finalitat d’arribar a la part sana. Es va fer una nova base de formigó de dimensions similars a l’existent i un ancoratge de platines metàl·liques per suportar la nova estructura amb varetes d’acer inoxidable. La nova estructura metàl·lica de suport de la campana que es va col·locar és similar a l’estructura anterior.

Igualment es va procedir a la impermeabilització de la coberta plana on està ubicada la campana perquè hi havia filtracions a la planta inferior. La Brigada d’obres de l’Ajuntament de Pollença fou l’encarregada de dur a terme les obres, juntament amb una empresa de grues de gran tonatge i un ferrer.

L’edifici de la Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels fou fundada pels cavallers del Temple l’any 1248, que foren els qui construïren la primera església; va pertànyer també als hospitalers de Sant Joan de Malta (1314-1861). L’actual temple, construït damunt el primer, és de 1790, de model gòtic i ornamentació barroca, i està dedicat a la Patrona de la Vila. El campanar s’alça sobre l’antiga torre defensiva del s. XV. La planta de l’església, d’una sola nau, és de tipus gòtic amb volta, aquesta nau és rectangular (40 x 11 m) amb set capelles laterals d’arcs ogivals. L’actual església es va construir damunt un primitiu temple del segle XIII, però amb traçat oposat, ja que l’entrada principal era pel carrer del Temple. Les obres s’acabaren l’any 1790. Les principals reformes de la Parròquia varen ser fetes pel rector Mateu Alzamora durant el primer quart del segle XX, que va rebaixar la teulada lateral per obrir els finestrals, va enllestir el campanar, on es pot veure l’escut dels “Alzamora” i va enrajolar la nau central, sota la qual hi ha nombroses sepultures, algunes de les quals es conserven mentre que d’altres canviaren les làpides de lloc; la més antiga correspon al frare Guillem de Paguera i Basora, Bedliu de Mallorques (1508). El 1990, amb motiu del bicentenari de la seva construcció, s’hi realitzaren importants reformes: la sagristia va ser restaurada, però es conservaren els elements arquitectònics significatius del passat.


EmplaçamentEsglésia de la Mare de Déu dels Àngels, Pollença

Projectista: Aina M. Albertí Díaz – STM

Empresa contractista: Ajuntament de Pollença

Pressupost d’obra: 12.469,73€

Dates d’execució: Octubre 2013 – febrer 2014

Estat previ a la intervenció: L’estructura que suporta la campana de les hores del rellotge situada damunt el campanar de l’església de la Mare de Déu dels Àngels es troba en molt mal estat de conservació, així com la pintura d’acabat de les esferes del rellotge.