Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Concurs d’idees per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, estudi de seguretat i salut i projecte d’activitats d’un edifici a la plaça Major cantonada amb el carrer del Càrritx de Pollença

07-October-2014

El solar té una superfície de 101 m2 i s’hi poden desenvolupar tres plantes. El solar és totalment edificable, per tant, l’edifici resultant tendrà una superfície construïda aproximada de 300 m2. El programa és el següent: planta baixa que inclogui una oficina de turisme, un magatzem i banys adaptats; planta pis amb una sala multifuncional; i planta porxo, amb una altra sala multifuncional.

L’Ajuntament de Pollença ha convocat un concurs d’idees per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, estudi de seguretat i salut i projecte d’activitats d’un edifici a la plaça Major cantonada amb el carrer del Carritx de Pollença.

Els projectes s’hauran d’adequar a la normativa del PECH i PGOU de Pollença, especialment a la modificació puntual de les illetes de PECH i al programa funcional proposat per l’Ajuntament.

El solar té una superfície de 101 m2 i s’hi poden desenvolupar tres plantes. El solar és totalment edificable, per tant, l’edifici resultant tendrà una superfície construïda aproximada de 300 m2.

Programa:

Planta baixa: oficina de turisme, magatzem i banys adaptats

Planta pis: sala multifuncional

Planta porxo: sala multifuncional

Es podran proposar alternatives de distribució del programa a les diferents plantes, es valorarà la flexibilitat funcional de l’edifici.

L’edifici ha de complir amb el que prescriu el Decret 110/2010 de millora d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.


Emplaçament: Plaça Major cantonada c/ del Càrritx, Pollença

Pressupost concurs: 35.000,00€ (sense IVA)

Estat previ a la intervenció: Es tracta de la reforma i rehabilitació de dos edificis en mal estat de conservació i quasi en desús.