Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Anàlisi per a la supressió de barreres arquitectòniques al museu de pollença

08-October-2014

Emplaçament : Museu de Pollença

Tècnic: Serveis Tècnics Municipals. Mireia S. Capllonch Cifre

Estudi: La intervenció que s’està analitzant és la supressió de barreres arquitectòniques del Museu, que implicarà diferents actuacions:

  • Col·locació d’un ascensor
  • Comunicació directe amb bany des del propi museu
  • Ubicació Direcció a la planta baixa del Museu.
  • Esquinzell accés al Claustre des del Museu.
  • Eliminar el petit desnivell existent en l’ accés principal.