Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Policia Tutor

Us pot interessar

 • Telèfon:  971 53 04 37
 • Mòbil: 606 401 728
 • Adreça: C/ de Munar, 16, Pollença 

 • Contacte

Qui som els policies tutors?

Els policies tutors o de referència som agents de la Policia Local especialitzats en cooperar en la resolució de conflictes en l’entorn escolar (Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, article 53 i).

Som col·laboradors propers a la comunitat educativa, i la nostra tasca consisteix a facilitar la resolució de problemes que inclouen les conductes de risc relacionades amb menors. A més, estam especialment dedicats a col·laborar amb el món educatiu i amb els professionals d’afers socials, sense perdre la nostra condició d’agents de l’autoritat i tot el que això representa.

On actuam els policies tutors?

Els nostres àmbits d’actuació amb menors són:

 • L’entorn de les escoles.
 • Els espais públics.
 • Els locals i establiments públics.
 • Les noves tecnologies.
 • La millora del medi ambient.

Els policies tutors treballam en xarxa amb els diferents organismes públics, i estam coordinats amb:

 • Els centres educatius.
 • Les forces de seguretat de l’Estat.
 • Els jutjats.
 • L’àmbit sociofamiliar.
 • Els serveis socials comunitaris.
 • Els serveis de protecció al menor.

Quina és la nostra feina com a policies tutors?

 • Treballar contra l’absentisme escolar.
 • Intervenir davant situacions de menors sense escolaritzar.
 • Vigilar l’exterior dels centres educatius.
 • Assessorar els equips directius en assumptes de seguretat pública.
 • Actuar davant incidents de vandalisme i danys a les instal·lacions escolars.
 • Col·laborar en la resolució de conflictes en l’àmbit escolar a petició dels centres.
 • Vetllar per eliminar el tràfic, el consum o la tinença de substàncies tòxiques il·legals a les escoles i el seu entorn.
 • Lluitar contra el consum del tabac a les escoles.
 • Fer reunions periòdiques amb els equips directius dels centres educatius.
 • Vigilar les conductes de risc, especialment l’assetjament escolar i els abusos sexuals a menors.
 • Millorar la seguretat viària a les zones escolars.
 • Participar activament d’educació viària.
 • Impartir xerrades informatives, preventives i orientatives sobre temes d’interès com Internet o legislació, adreçades tant a pares com a alumnes.
 • Col·laborar amb els centres escolars en l’aplicació dels manuals d’autoprotecció escolar, especialment en les evacuacions dels centres.