Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Servei de Mediació Cultural

 • Telèfon: 971 53 01 08 (ext. 211)
 • Biblioteca Municipal Can Llobera.
 • Adreça: Plaça Vella, 7
 • Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:30 a 14:30 hores

Servei de Mediació Cultural

L’objectiu fonamental del Servei de Mediació Cultural és ajudar les persones estrangeres nouvingudes en la seva integració dins la societat d’acollida. Es tracta d’actuar com a nexe d’unió entre aquesta població estrangera nouvinguda i els ciutadans del municipi de Pollença.

 • Els objectius de les actuacions del Servei de Mediació Cultural de Pollença són:
 • Ajudar les persones nouvingudes en la seva integració.
 • Facilitar l’accés de les persones immigrants als distints serveis, prestacions i recursos existents.
 • Fomentar actuacions i programes d’integració.
 • Potenciar els coneixements, valors, costums, tradicions i llengua pròpia de la societat receptora tot i que sense que oblidin les seves arrels.
 • Donar-los a conèixer els drets i també els deures.
 • Col·laborar, assessorar, informar i/o derivar a altres àrees de treball de l’Ajuntament i també a altres serveis externs.

Entre algunes de les tasques que desenvolupa el Servei de Mediació Cultural, destaquen:

 • Escolarització infants menors de 16 anys: sol·licitud de plaça, formalització de matrícules, etc.
 • Seguiment del procés d’ensenyament - aprenentatge dels alumnes: visites als centres educatius, adquisició de llibres de text, autoritzacions, activitats escolars, absentisme, tramitació de beques, etc.
 • Escolarització majors de 16 anys.
 • Acompanyament i/o derivació a altres serveis.
 • Informació sobre activitats, cursos, tallers i qualsevol informació necessària.
 • Sol·licitud d’ajudes i/o subvencions a altres entitats públiques per a la realització d’activitats i/o programes d’integració.
 • Elaboració de programes varis d’integració i activitats.
 • Conferències i/o xerrades
 • Col·laboració amb activitats d’altres serveis (jornades solidàries, programa Centres Oberts, etc.).
 • Altres activitats sorgides en el dia a dia dels usuaris.

Alguns exemples d’activitats organitzades per Mediació Cultural són:

 • I, II, III Jornades Interculturals.
 • Tallers de conversa.
 • Pla de formació per a persones immigrants.
 • Intercanvis lingüístics.
 • Contacontes interculturals.