Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Clavegueram

Us pot interessar

 • Telèfon: 971 53 01 08 (ext. 430)
 • Telèfon: 971 53 28 10 Llicències urbanístiques
 • Mòbil: 659 937 890 Urgències
 • Contacte

Què necessit per fer una nova connexió de clavegueram a Pollença, al Port de Pollença, a la Cala de Sant Vicenç?

Per sol·licitar una nova connexió a la xarxa de clavegueram haureu de:

Emplenar una instància 

Autoliquidar la taxa

Entregar una còpia simple o fotocòpia autenticada de l'escriptura de constitució i CIF de la societat

Entregar un plànol d’emplaçament o croquis a escala en què s’assenyali el punt previst de connexió

Facultat de representació

On hauré de presentar la documentació per sol·licitar una nova connexió a la xarxa de clavegueram de Pollença?

Presencialment:

 • Àrea de llicències urbanístiques
 • Ajuntament de Pollença
 • C/ del Calvari, 2 de Pollença, 3ª planta
 • Tel. 971 532 810
 • Horari: de dilluns a divendres de 08.30 a 14.30 h
   
 • Oficina municipal Centre Cultural Miquel Capllonch
 • C/ del Metge Llopis, 1 del Port de Pollença
 • Tel. 971 867 404
 • Horari: de dilluns a divendres de 08.30 a 14.30 h

Qui fa la connexió a la xarxa municipal de clavegueram de Pollença?

L'empresa municipal EMSER 2002 fa el pressupost de la connexió i, després que el sol·licitant hagi abonat la taxa, es procedeix a fer les obres de l'esmentada connexió.

 • EMSER 2002
 • C/ del Calvari, 2 de Pollença, tel. 971 53 45 73
 • Contacte
 • Horari: de dilluns a divendres de 08.30 a 14.30 h

Què cal fer en cas d’embussos?

Avisar al servei d'urgències al telèfon 659 937 890