Informació general

Localització del Municipi

El municipi de Pollença, dins el context insular, es troba a la comarca de la Serra de Tramuntana, i confronta amb el municipi d’Escorca al sud-oest, el d’Alcúdia al sud-est i els de Campanet i la Pobla al sud; la resta del terme limita amb la línia de costa. És el municipi més septentrional de l’illa de Mallorca.

Superfície 15.128 ha.

El nucli urbà principal, Pollença, ocupa una superfície aproximada de 64 ha. Hi ha altres nuclis poblacionals a l’interior del terme municipal com són les urbanitzacions el Vilar, Can Tirana i la Font.

Els nuclis turístics més importants són el Port de Pollença i Llenaira-l’Ullal-Gotmar, sense oblidar la Cala de Sant Vicenç.

Població 16.200 habitants

Pollença Total Nacionalitat Espanyola Estrengerat
Ambdós sexes 16.200 12.700 3.500
Homes 8.063 6.339 1.724
Dones 8.137 6.361 1.776

Segons dades de l’IBESTAT, la població del municipi l’any 2013 era de 16.200 habitants, la qual cosa suposa una densitat de 107,29 hab./Km2.

Fisiografia, geologia i litologia

Pollença presenta tres zones amb relleus molt diferents:

• La zona sud-oest del terme municipal de Pollença presenta un relleu accidentat, on es poden trobar les elevacions més importants del terme: el puig Gros de Ternelles (838 m), el puig de Ca (884 m), el puig de can Massot (634 m), la cuculla de Fartàritx (712 m) o la serra de Cornavaques (545 m). Predominen les alineacions en direcció nord-est – sud-oest, paral·leles a la línia de costa.

• El pla, que se situa davant la badia de Pollença; cal destacar el final del torrent de Sant Jordi i la zona humida de l’Albufereta.

• Península de Formentor, amb algunes zones elevades que en alguns casos arriben als 350 m d’altura. S’ha de destacar la qualitat paisatgística del cap de Formentor. Pel que fa a la litologia, es poden trobar materials secundaris (cretàcics, triàsics i juràssics) a les elevacions i materials terciaris i quaternaris a la resta del municipi.

Precipitació mitjana anual 790,5 mm.

La majoria de les precipitacions es donen en forma de pluja, i només una petita part es dóna en forma de neu o de calabruix. El repartiment de les precipitacions no és uniforme. Es comprova que els màxims de precipitacions és donen a la tardor (octubre i novembre). Però la principal característica del clima ve donada per l’etapa de sequera estival, característica molt freqüent del

clima mediterrani. El mínim anual es dóna al mes de juliol, amb 7,45 mm.

Temperatura mitjana anual 10,9ºC

Les temperatures són més fresques que les que es podrien considerar típiques del Mediterrani. Durant els mesos d’hivern es poden arribar a situar entorn dels 5ºC, mentre que cap dels mesos d’estiu arriba a superar els 20ºC de mitjana. Aquesta característica s’explica per la influència de la serra de Tramuntana. La temperatura mitjana anual és de 10,9ºC.

Sòl apte per al conreu: el 24% del municipi

A Pollença s'hi diferencien sòls aptes per al conreu extensiu (el 24% del municipi), situats a la zona plana de davant la badia de Pollença, i sòls no aptes per al conreu o improductius, que cobreixen un 75% del terme, i que poden ser explotats amb sistemes de pasturatge, producció forestal o reserva natural. L'1% restant està ocupat per sòls aptes per al conreu ocasional.


Source URL: https://ajpollenca.net/node/314