Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Infraestructures i vectors ambientals

Abastament d’aigua potable

El subministrament d’aigua a Pollença es fa a partir de pous públics i privats, que estan ubicats dins el terme municipal. A partir de l'any 2010 aquest subministrament es complementa amb aigua provinent de la dessaladora d'Alcúdia. Les pèrdues de la xarxa (any 2009) han estan quantificades en un 23,17%.

Aigües residuals

Les aigües residuals produïdes a Pollença es tracten a l’estació depuradora, EDAR, de Pollença.

Actualment, la depuradora té una capacitat de tractament equivalent a una població de 75.000 habitants. El nucli de Formentor compta amb la seva pròpia depuradora amb una capacitat per a 2.000 habitants.

Energia

D’acord amb les dades de l'IBESTAT, l’energia facturada a Pollença durant l’any 2010 s’ha estimat en 106.793.260 kWh. Això ens dóna un consum per càpita de 6.289 kWh/hab./any.

Residus. S’aprecia un increment del pes de la recollida selectiva, en relació amb el rebuig. Una altra de les característiques és l’estacionalitat, ja que la producció de residus es duplica en l’estiu.

Xarxa viària

Carreteres principals

Ma-2200 Port de Pollença–Pollença–Autopista

Ma-13 i Ma-2220 Port de Pollença–Alcúdia.

Carreteres secundàries

Ma-10 Pollença–Lluc, Ma-2203 Pollença–Cala de Sant Vicenç, Ma-2240 Camí del far de la Punta de l’Avançada, Ma-2210 Port de Pollença–Cap de Formentor, Ma-2201 Pollença–

Carretera Ma-13 A (Alcúdia–Inca) i Ma-2202 Pollença–Carretera Ma-2220.