Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Escola de Música

L’Escola tal i com ara la coneixem té els seus orígens cap allà l’any 1987 encara que l’inici d’activitats d’ensenyament de la música al poble va lligada amb el naixement de la Banda.

Actualment som una Escola de Música reconeguda per a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Illes Balears.

Els objectius de l’Escola són:

  • Donar formació musical per a tothom. A alumnes de totes les edats, per a tots els nivells, amb tota classe d’interessos musicals.
  • Aconseguir una educació musical integral i de qualitat en tots els alumnes. Una educació musical individualitzada segons les seves aptituds i aspiracions i aquells que vulguin accedir a estudis professionals de música una base per a cursar-los amb garanties.
  • Oferir un programa d’ensenyaments no reglats que atenguin la diversitat (especialitats, tendències musicals , interessos...) i afavoreixin la integració de tots els alumnes.
  • Tenir la pràctica en grup com a objectiu curricular prioritari.