Serveis socials

L’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença constitueix un punt d’accés immediat als serveis d’atenció primària. La nostra missió és atendre i donar resposta a les necessitats socials dels ciutadans i ciutadanes i a les seves famílies, i potenciar-ne l’autonomia i la qualitat de vida.

L’Àrea de Serveis Socials la conformen, entre personal propi i d’empreses subcontractades, dues unitats de treball social. Una unitat a Pollença, integrat per una treballadora social, una educadora social i una administrativa; i una al Port de Pollença amb una treballadora social, una educadora social i una administrativa. A més, hi ha cinc treballadores familiars.

Per altra banda, hi ha serveis itinerants que de forma fixa ofereixen el taller de memòria, aquest és un servei que presta l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i que duu a terme un psicòleg.


Source URL: https://ajpollenca.net/node/245