Fauna

Fotografia: Xesca Serra

En aquest web tan sols es fa referència a les espècies catalogades com amenaçades en el Llibre Vermell de Vertebrats:

Amfibis: ferreret i calàpet.

Rèptils: serp de garriga, tortuga marina, sargantana de Balears i dragó.

Aus: corb marí, bitó, miloca, voltor negre, arpella, àguila peixatera, avisador, tiroril·lo menut, tiroril·lo camanegre, gavina de bec vermell, rossinyol gros, boscarla mostatxuda, xorrec, trencapinyons, falcó marí, xoriguer, cucui, mussol, mussol reial, falzia, falzia pàl·lida, falzia reial, puput, llenguerut, oronella de penyal, oroneta, verola, titina groga, passa-foradí, rossinyol, vitrac, pàssera, rossinyol bord, brusac, busqueret de coa llarga, busqueret d’abatzer, busqueret cap-negre, reiet, mata-mosques, ferrerico, cap-xerigany i sól·lera boscana.

Mamífers: ratapinyada de peus grans, ratapinyada gran, cap d’olla gris, dofí retxat, eriçó.


Source URL: https://ajpollenca.net/node/317