Imagina ca n'escarrinxo

L’Ajuntament de Pollença està en procés de compra del solar de Ca n’Escarrinxo atès la rellevància de l’espai i la necessitat d’incrementar espais comuns en el municipi.

L’oportunitat de conquerir Ca n’Escarrinxo per ús comunitari del poble fa que s’inici un procés de reflexió ciutadana en el qual els veïns i veïnes estan convidats a identificar les necessitats socials que Ca n’Escarrinxo pot satisfer i consensuar-ne els seus usos i equipaments (culturals, educatius, esportius…).

En aquest marc es sitúa el procés de deliberació ciutadana Imagina “Ca n’Escarrinxo” que té l’objectiu de debatre i decidir un model d’espai consensuat, que fomenti la vida de poble i que pugui ser gaudit per una majoria de col·lectius.

El resultat de les aportacions ciutadanes permetrà a l’equip d’Urbanisme de l’Ajuntament, dissenyar un projecte que serà entregat al Consell de Mallorca, òrgan encarregat de l’estudi de la seva viabilitat i posterior aprovació.