Escuela de Música

L’Escola tal i com ara la coneixem té els seus orígens cap allà l’any 1987 encara que l’inici d’activitats d’ensenyament de la música al poble va lligada amb el naixement de la Banda.

Actualment som una Escola de Música reconeguda per a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Illes Balears.

Els objectius de l’Escola són:

  • Donar formació musical per a tothom. A alumnes de totes les edats, per a tots els nivells, amb tota classe d’interessos musicals.
  • Aconseguir una educació musical integral i de qualitat en tots els alumnes. Una educació musical individualitzada segons les seves aptituds i aspiracions i aquells que vulguin accedir a estudis professionals de música una base per a cursar-los amb garanties.
  • Oferir un programa d’ensenyaments no reglats que atenguin la diversitat (especialitats, tendències musicals , interessos...) i afavoreixin la integració de tots els alumnes.
  • Tenir la pràctica en grup com a objectiu curricular prioritari.

Direcció

Miquel Valls Galmés, director

Com a director de l’Escola de Música de Pollença, vull saludar afectuosament a tots aquells que visiteu aquest espai i al mateix temps oferir-vos un instrument de col·laboració, informació i participació amb tots nosaltres.

La nostra Escola, és una escola reconeguda per a la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.
L’Escola de Música té els seus orígens cap allà l’any 1987 encara que l’inici d’activitats d’ensenyament de la música al poble són molt més anteriors, amb l’aprenentatge de solfeig i alguns instruments de vent que s’impartien al Claustre de Sant Domingo.
Actualment l’escola està ubicada en un edifici, que antigament era un institut de batxillerat,  compartit amb la banda de música  i el centre cultural.

L’objectiu principal és la de donar formació musical a tothom i  dinamitzar la vida musical i cultural del municipi i procurar que els seus alumnes participin i trobin una projecció del seu treball.
L’Escola de Música de Pollença imparteix  una gran diversitat d’especialitats a alumnes de totes les edats  on actualment  hi assisteixen uns 230 alumnes.

Per acabar vull a animar a tots aquells que visiteu aquest espai virtual  que formen part de la nostra comunitat educativa i que dipositen la seva confiança amb nosaltres per educar els seus fills i filles. De segur que no els defraudarem.

Estudis realitzats

El director de l’Escola de Música de Pollença, Miquel Vall Galmès, va realitzar els estudis de música de grau mitjà en el Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes Balears amb els professors Juan Ramon Garrigós, Víctor Martínez i Pascual Martínez, on obtingué el segon premi de “fi de grau”,
i els estudis superiors al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona amb el professor Salvador López, on va obtenir les màximes qualificacions.
Entre d’altres cal destacar la realització de cursos de perfeccionament amb el professor Manuel Miján.

Experiència docent

Miquel Valls ha impartit classes de saxòfon a les escoles de música de Josep Rubio (Calvià), Son Servera, Antoni Torrandell (Inca), Amics de la Música (Llucmajor), Son Rapinya i Pollença.
També, de l’any 1996 al 2003, impartí classes de música a secundària als centres Es Liceu (Pont d’Inca), Arcàngel Sant Rafel (Palma), Ramon Llull (Santa Maria), L’Assumpció (Binissalem) i Nostra Senyora de Gràcia (Llucmajor).
Des de l’any 2003 i fins a l’actualitat, comparteix les tasques de professor i direcció  de la Fundació Escola de Música de Pollença.

Activitats artístiques i culturals

Miquel Valls inicià la seva activitat musical, com la gran majoria d’instrumentistes de vent, amb la Banda de Música del seu poble. Des de 1978 és membre de la Banda de Música de Pollença.

L’any 1991 formà part del grup musical l’Orquestrina d’Algaida i també de diversos grups de música de cambra: duet amb la pianista M. Victòria Cortès i membre dels Quartet de Saxòfons Ciutat de Palma, Palma Sax Quartet i Mallorca Sax Quartet. 

Féu un cicle de concerts - conferència per “La Caixa” i “Sa Nostra” i col·laborà en l’enregistrament de la música de l’espectacle Miromar i amb altres agrupacions. En algunes ocasions ha col·laborat amb l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears. 

L’EDIFICI

L’edifici de l’Escola de Música de Pollença fou inaugurat el 1987. Antigament era l’Institut de Batxillerat Guillem Cifre de Colonya. Actualment l’edifici és compartit per la Banda de Música i també pel Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya.

L’Escola de Música té la secretaria a la planta baixa de l’edifici. A la primera planta hi ha l’aula polivalent on especialment s’imparteixen les classes de dansa i l’aula de sensibilització musical. A la segona planta és on hi ha el major nombre d’aules. Amb les dues plantes hi ha un total de deu aules de diferents dimensions segons les especialitats. Les aules estan equipades en funció de les especialitats que s’hi imparteixin i també estan insonoritzades.

DEPARTAMENTS

DEPARTAMENT DE VENT
Flauta travessera, clarinet, saxòfon, trompa, trompeta, trombó i flabiol i tamborí, xeremia
Professor/a Especialitat
Antonio Lacasa López Flauta travessera
Ana Isabel Sánchez Clarinet
Miquel Valls Galmés Saxòfon/Director
Jaume Cerdà Amengual Trompeta
Josep Antoni Rubió Estades Flabiol i tamborí, xeremia

 

DEPARTAMENT DE PERCUSSIÓ I MÚSICA MODERNA
Percussió, bateria, baix elèctric i guitarra elèctrica
Professor/a Especialitat
Josep Devesa ronda Percussió
Albert Ortíz Baix elèctric
Albert Ortíz Guitarra elèctrica
Pedro Moyà Bateria

 

DEPARTAMENT DE PIANO
Professor/a Especialitat
Paula Martorell Vidal Piano
Frederic Marí Caus Piano/Cap d'estudis
Tanya Borysova Piano

 

DEPARTAMENT DE DANSA
Professor/a Especialitat
Montserrat del Carmen García Muñiz Dansa

 

DEPARTAMENT DE CORDA
Violí, viola i guitarra clàssica
Professor/a Especialitat
Ana Díaz Violí
Antoni Cristòfol Vallespir Pizà Guitarra clàsica
Amparo del Riego Violoncel

 

DEPARTAMENT DE LLENGUATGE MUSICAL I CANT
Sensibilitat musical, llenguatge musical, harmonia i cant
Professor/a Especialitat
Immaculada Cifre Cànaves Sensibilització musical
Frederic Marí Llenguatge musical i coral
Jaume Cerdà Llenguatge musical
Antoni Lacasa  

SECRETARIA

  • Horari de secretaria: de dilluns a divendres: 15,30 a 19,30h.
  • Telèfon: 971530015
  • Fax: 971530606
  • Correu electrònic: escolamusica@ajpollenca.net

PRÉSTEC DE MATERIAL

L’Escola de Música té instruments per poder deixar als alumnes que s’inicien en la seva pràctica. Principalment són instruments de vent: clarinets, saxòfons, trompetes, trompes i trombons. Aquests instruments es presten durant un any amb la possibilitat d’ampliar el termini. En la resta d’especialitats és l’alumne qui des del primer dia ha d’aportar l’instrument.
 
 

CALENDARI

Calendari 2023-2024

Documents del Centre

Projecte Educatiu

Pla de Contingència

Programació General Anual

Memòria

Ordenança BOIB