Escola d'Adults

Publicat el
  • Telèfon: 971 86 69 52
  • Centre Cultural Miquel Capllonch
  • Adreça: C. del Metge Llopis, 1, Port de Pollença (Àrea d’Educació)
  • Horari: De dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h (mes de setembre)
    Dilluns, dimarts i dijous de 9:00 h a 14:00 h (durant el curs)

L’Escola d’Adults de Pollença, com a aula externa del CEPA d’Alcúdia, ofereix ensenyaments reglats i no reglats a persones majors d’edat que volen ampliar la seva formació. L’oferta de cursos és variada i inclou l’aprenentatge de llengües, especialment anglès, alemany i castellà per a estrangers, la preparació per a les proves de tots el nivells de llengua catalana que organitza la CAIB, la capacitació digital i els ensenyaments inicials d’alfabetització i càlcul matemàtic bàsic.


Els cursos segueixen el calendari escolar oficial (d’octubre a juny) i la matrícula es fa al setembre, tot i que és possible inscriure-s’hi al llarg de l’any. La majoria dels cursos es fan en horari d’horabaixa però també n’hi ha que es fan els matins. L’oferta concreta i els horaris canvien cada any i es fan públics durant el mes de setembre a través de les xarxes de l’Ajuntament, la ràdio municipal i a l’Àrea d’Educació, on totes les persones interessades poden rebre informació personalitzada.


L’Escola d’Adults és un servei dinàmic i flexible, que creu en l’aprenentatge continuat al llarg de la vida des dels valors de l’empatia i el respecte i que és clau per millorar la capacitació professional i el desenvolupament personal de la ciutadania, facilitar la integració de les persones nouvingudes i, en definitiva, la convivència en societat.  


Per fer la matrícula cal venir en persona a l’Àrea d’Educació amb un document d’identitat, NIE o passaport, omplir i signar el formulari corresponent i abonar la taxa municipal de 50 euros a Caixa Colonya.