Política de privacitat

1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

AJUNTAMENT DE POLLENÇA és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades
es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre (LOPDGDD)

Perquè tractem les teves dades personals? 

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament són:

 • Remesa de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà
  electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions s’han de fer
  per mitjà del RESPONSABLE i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o
  proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les
  dades personals.
 • Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
 • Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’USUARI a través de
  qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
 • Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals? 

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:

 • Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
 • Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs,
  sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals? 

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que
en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir
l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

A qui facilitem les teves dades personals? 

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les
finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha
formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat. 

Quins són els teus drets?

Els drets que té l’USUARI són: 

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la
  normativa vigent

Dades de contacte per exercir els seus drets: 

AJUNTAMENT DE POLLENÇA. C/ Calvari, 2 - 07460 Pollença (Illes Balears). E-mail: ajuntament@ajpollenca.net 

 

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI 

Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb l’asterisc (*) en el
formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les
seves dades són necessàries per a l’atenció de la seva petició, per part del prestador, i que per tant la inclusió de les dades en els
camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa
responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.
El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la
prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats
s’ajustin completament a les seves necessitats.

 

3. MESURES DE SEGURETAT 

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint
amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i
manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació
amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de
seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la
informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de AJUNTAMENT DE POLLENÇA. C/
Calvari, 2 - 07460 Pollença (Illes Balears). E-mail: ajuntament@ajpollenca.net