Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Medi ambient

Fotografies: Miquel Salas i Xesca Serra.

L'àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Pollença gestiona i dissenya les estratègies referents als aspectes ambientals de competència municipal, especialment residus, neteja viària i fauna domèstica i plagues, a més de platges i de zones forestals municipals. Dels àmbits esmentats, Medi Ambient gestiona la normativa de referència, els plans d’actuació, els expedients d’infracció i les licitacions de serveis, així com les campanyes informatives i de sensibilització com ara el Programa d’educació ambiental adreçada als joves del municipi.

El departament de Medi Ambient també coordina i reforça actuacions competència d’altres administracions i departaments, com ara espais naturals protegits, especies exòtiques, senyalitzacions de camins, aigües residuals, torrents i especies protegides.